icon-avc

TELEFOON 0492-385544

Praktische Coachopleidingen  &  Professiona­lisering voor Coaches

De Associatie voor Coaching wil de plek zijn waar leiding­gevenden en coaches inspiratie, kennis en vaardig­heden vinden met betrek­king tot coachen. Coachen is in onze huidige organi­saties niet meer weg te denken. De mede­werkers van vandaag de dag hebben een goede opleiding genoten, zijn mondig en willen invloed hebben op de manier waarop ze het werk willen uitvoeren. Deze ontwik­keling houdt gelijke tred met de wens van leiding­gevenden dat mede­werkers meer verant­woorde­lijkheid nemen voor hun eigen werk. In die zin is de ontwik­keling van het coachen iets om blij van te worden.
 • De kunst van het vragen stellen

  Meestal stellen de medewerkers de vragen en geven de managers de antwoorden. Bij coaching zijn die rollen echter omgedraaid. Het is niet zozeer de coach die daarbij aan het werk is als wel de gecoachte. De coach stelt de vragen en weet vervolgens zijn mond te houden en zijn eigen oplossingsenthousiasme te temperen. Een belangrijke vaardigheid die zowel in deze workshop als in onze Certified Professioal Coach opleiding aan bod komt.

 • Afspreken en aanspreken

  Afspreken en aanspreken noemen we in één adem, omdat het twee zijden van een medaille zijn. Naarmate we afspraken helderder maken, kunnen we er ook toegespitst op terugkomen, wanneer we elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken. We behandelen in de opleiding enkele belangrijke psychologische noties bij het aanspreken en oefenen het effectiever kunnen aanspreken.

 • Coachend leiding geven

  Coaching als managementstijl definieert Willem Verhoeven als: managen zonder hiërarchie, sturen zonder de baas te spelen. Hij beschouwt coaching in het kader van een veranderend organisatieparadigma. Het managementdenken in de westerse wereld is de vorige eeuw gedomineerd geweest door de opvattingen van centrale beheersing, hiërarchie, eenhoofdige leiding en functionele taaksplitsing. 
  Niet hiërarchisch leiding geven vraagt een managementstijl die in veel bedrijven nog steeds in ontwikkeling is. Deze managementstijl waarin vrije zelfverantwoordelijke individuen met elkaar een relatie aangaan om resultaten te bereiken typeert Verhoeven als onder je ‘coaching’.
  In dit boek geeft hij een aantal tips voor de ontwikkeling van coaching als managementstijl en het creëren van een organisatie waarin coaching als managementstijl kan gedijen.

 • Coachen en teamontwikkeling

  Teamwerk is aan de orde wanneer de samengebalde inspanning van diverse mensen nodig is om een bepaalde prestatie te leveren. Dat is in de huidige tijd vaak zo. In tegenwoordige organisaties kun je in je eentje nauwelijks nog iets tot stand brengen. De bijdragen van diverse mensen zijn nodig om uiteindelijk goede resultaten te behalen. Daarmee wordt het vermogen van mensen om in teams te werken een belangrijke kwaliteit in organisaties.

 • De dynamiek van coaching

  Willem Verhoeven stelt dat de essentie van coaching is dat je probeert iemands potenties ten volle aan te boren. Dat gebeurt niet wanneer je probeert iemand anders na te doen. Hij stelt dan ook dat alle voorbeelden en notities in de opleidingen alleen van waarde zijn wanneer ze je helpen je eigen stijl als coach te ontwikkelen. Onze Certified Professional Coach opleidingen helpen je deze eigen stijl te ontwikkelen.

3-daagse training Ontological Coaching door Alan Sieler (Melbourne)

15 juni 2017

Heb jij ook altijd al kennis willen maken met Ontological Coaching en Alan Sieler (Melbourne) willen ontmoeten? Met hem zelf persoonlijk in gesprek te gaan hierover? Deel te nemen aan een boeiende 3-daagse training Ontological Coaching? Dan is dit je kans! De Associatie voor Coaching organiseert samen met Inclusion een 3-daagse training Ontological Coaching in Actie voor  geïnteresseerde coaches.


Wanneer: 

Leergang 1: 4, 5 en 6 juli 2017
Leergang 2: 5, 6 en 7 oktober 2017 

Kosten:

€ 1235,= Cursuskosten zijn inclusief cursus- materiaal, koffie/thee en lunches. Geen BTW op de cursuskosten.

Waar:

4, 5 en 6 juli 2017:  in een prachtige locatie in Thorn (Het witte stadje: Limburg).

5, 6 en 7 oktober 2017: in het Conferentiecentrum Couwenbergh in Aarle-Rixtel.

CCEU: 22.5 Core Competence punten

Taal: Engels

Informatiebijeenkomst:

Ben je enthousiast, maar wil je eerst nog wat meer informatie krijgen of wil je nog wat vragen stellen? Dat kan tijdens de gratis informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op 3 juli 2017 van 16:00 tot 18:00 in het Conferentiecentrum Couwenbergh te Aarle-Rixtel.

Ontological Coaching:

John van Roij (Inclusion)
Na een studie klinische psychologie en een opleiding tot Gestalttherapeut heb ik mij daarna ook nog verdiept in ondermeer NLP en co-actove coaching. Wat ik nog steeds miste was een manier van werken waarbij de aandacht voor taal samenviel met de waardering voor emoties en waarbij ook de manier waarop dit door de Client wordt belichaamd deel uitmaakt van de coaching. Met de ontdekking van ontological coaching heb ik dat gevonden!

Wat is de kern van ontological coaching? Het gaat om het zijn van de client. We zijn menselijk wezens: human beings. Niet menselijke doeners! Ontologocal Coaching
richt zich op de ‘the way of being’, de staat van zijn van iemand waarbij de relatie van taal, emoties (en stemmingen) én lichaam centraal staat. Door deze aspecten geïntegreerd te benaderen ontstaan de mogelijkheden voor diepgaande en blijvende constructieve verandering die altijd inside-out plaatsvindt met diep respect voor de persoon.

Ontologisch coaching is gebaseerd op het werk van de bioloog Maturana en Varela en het onderzoek naar hoe de neurologie fundamenteel is in veranderingen. Aangevuld met de inzichten van ondermeer Fernado Flores en filosofie van Heidegger. Ontologosch coaching heeft daarmee een grondig fundament.

 

Alan Sieler

He is the founder and Director of the Ontological Coaching Institute.

Alan focuses on the communication processes that build a collaborative and high performance organisational culture. His work as a consultant, workshop leader and executive coach is solidly grounded and highly engaging. His approach to coaching has been groundbreaking. He has designed and leads the Asia-Pacific region’s most in-depth and comprehensive coach-training program – the Graduate Diploma of Ontological Coaching - which is an accredited qualification
in the Australian Education System.

Alan is recognised as the world’s leading authority on Ontological Coaching and has developed a methodology that not only has a holistic focus, but also facilitates profound positive and lasting change within individuals and organisations.

As a world leader in advanced coaching, Alan has written extensively on the relevance of Ontology to living, working, learning and coaching, including three books. His Coaching to the Human Soul publications are being used in organizational development in such corporations as NASA, Hewlett Packard and Intel. These books are also being used in coaching and leadership programs in universities in the United States, South Africa and Australia, as well as other coach training courses.

Visie op coaching

Wanneer wij het over coaching hebben dan is dat vanuit een gedachte van even­waardig­heid. Manager en medewer­kers zijn partners op de werkplek, die beide hun eigen speci­fieke in­breng hebben om een gezamenlijk eindresultaat te bereiken.
Managers van hoog­presterende organisaties weten het beste uit hun mensen en hun organisatie te halen in plaats van het beste uit zichzelf in hun mensen te leggen.

meer opvattingen  >>

Open versus Incompany

Naast 'open inschrijving' kan de opleiding ook binnen jouw eigen organisatie verzorgd worden. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Wil je coaching en zelfsturing vorm geven binnen je eigen team, afdeling of op het niveau van de organisatie dan is het verstandiger te opteren voor een incompany-traject. Deze bieden veel meer mogelijkheden om een gezamenlijk draagvlak te creëren en afspraken te maken met elkaar. Maar als je ervoor kiest de blik naar buiten te richten en eens in de keuken van andere organisaties te kijken dan biedt de open inschrijving daar alle mogelijkheden voor. 

meer incompany  >>

Kwaliteit

Wij geloven niet in "omgevallen boekenkast" trainingen, maar in onafhankelijk geaccrediteerde opleidingen. Ook vinden wij de verbinding met de beroeps­verenigingen belangrijk om vóóraan mee te ontwikkelen in de verdere profes­siona­lisering van het vakgebied coaching. Onze Certified Professional Coach opleidingen zijn behalve Post-HBO geregis­treerd ook ACTP-geaccre­diteerd (Accredited Coaching Training Program) en erkend door de International Coaching Federation. 

meer kwaliteit  >>