icon-avc

Gecertificeerde opleidingen tot professionele coach

Professional coaching is een vaardigheid, die stap voor stap te leren valt. Met veel oefenen, sparren met andere deelnemers, reflectie op eigen gedrag en vaardigheden, praktijkuren, observatiemomenten, mentoruren, literatuurstudie en intervisie.

Certified Professional Coaching deel 1 (CPC-1)
In deel 1 krijg je de vaardigheden die nodig zijn voor het resultaatgericht coachen onder de knie. Certificering vindt plaats d.m.v. observaties gedurende de opleiding. Je ontvangt het Post-HBO diploma Certified Professional Coach - Taakbekwaam.
Deel 1 van de opleiding kan ook in een compacte vorm gevolgd worden, de Professional Coach Week (PCW)

Certified Professional Coaching deel 2 (CPC-2)
In deel 2 van de opleiding vindt verdere verdieping plaats. Je wordt vakbekwaam en je leert anderen te coachen naar effectief gedrag en je maakt kennis met diverse tools die je kunt inzetten in coachingsgesprekken. Je ontvangt het Post-HBO diploma Certified Professional Coach - Vakbekwaam.

Opleiding Schoolcoach 1 - Taakbekwaam
Opleiding Schoolcoach 2 - Vakbekwaam
De Associatie voor Coaching heeft samen met Fontys Hogescholen en Avans CO een aantrekkelijke opleiding ontwikkeld voor schoolcoaches. Het oordeel van de deelnemers was tot nu toe zeer lovend.

Korte coachopleidingen
Diverse korte opleidingen voor coaches.

Supervisie-opleiding
In organisaties worden coaching en supervisie meer en meer gezien als krachtige instrumenten om de kwaliteit van mensen te verbeteren. In deze opleiding maak je kennis met de fundamenten van supervisie in de organisatiecontext.