icon-avc
Home |
 • Coachopleiding |
 • Supervisie voor Coaches

  Supervisie voor Coaches 


  Introductie
  De vraag naar ervaren, professionele begeleidingdeskundigen zoals supervisoren en coaches groeit nog steeds. In organisaties worden coaching en supervisie meer en meer gezien als krachtige instrumenten om de kwaliteit van mensen te verbeteren.

  Past het je om anderen een stap verder te helpen in hun ontwikkeling binnen jouw organisatie? Ben je ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling van medewerkers tot verbetering van het organisatieresultaat leidt. Komen collega's ook regelmatig naar je toe met een begeleidingsvraag? En hoe pak je dat aan? Welke coachingsvaardigheden heb je al ontwikkeld? Hoe houdt je jouw rol zuiver? En wat is je volgende stap?

  De Associatie voor Coaching speelt met de opleiding Supervisie in op deze groeiende behoefte. In deze opleiding maak je kennis met de fundamenten van supervisie in de organisatiecontext.

  De resultaten van het programma
  Dit programma is van hoge kwaliteit en richt zich op de ervaren gevorderde coach die collega's in het werkveld wil begeleiden. Na afloop kun je:

  • (Aspirant) Professionals/coaches superviseren en begeleiden.
  • Supervisietrajecten en begeleide intervisies opzetten en uitvoeren.
  • Dilemma’s en leervragen begeleiden die voortvloeien uit de complexiteit van veranderende organisaties.
  • Begeleidingsadviezen geven aan opdrachtgevers.
  • Beroepsgerichte leerprocessen hanteren (intra persoonlijk en interpersoonlijk).
  • Supervisie onderscheiden van andere vormen van begeleiding zoals werkbegeleiding, advisering en coaching.
  • Een eigen praktijk opbouwen als supervisor.
  • De nodige instrumenten inzetten tijdens supervisie, werkbegeleiding, mentorschap, intervisie en collegiale coaching.

  Het niveau van het programma is Post HBO.

  Voor wie?
  De opleiding Supervisie is geschikt voor ervaren trainers, coaches, docenten, hulpverleners, personeelsfunctionarissen, adviseurs, managers en predikanten. Je maakt je het beroep van supervisor eigen en ontwikkelt hierin jouw eigen professionaliteit. Van professionals (in opleiding) wordt verwacht dat zij zelfstandig en zelfsturend leren van hun werkervaringen. Om tot deze intrinsieke en intentionele betrokkenheid tot leren te komen is inzicht in eigen leerprocessen nodig. Dat lukt niet ‘zomaar’. Hiervoor is goede leerbegeleiding nodig. De kern van de opleiding Supervisie is verwerving, verbreding én verdieping van de benodigde competenties, zodat je deze als supervisor en coach, kunt inzetten bij het geven van leerbegeleiding bij professionele zelfsturing. Ook ben je op de hoogte van andere begeleidingsmethoden en kun je de supervisiemethodiek van de andere begeleidingsmethodieken onderscheiden.

  De elementen van de opleiding

  1. Supervisie - Je geeft supervisie aan (minimaal) vijf professionele coaches in zestig gesprekken. Je leert, in een kleinschalige leeromgeving, de supervisee te reflecteren over zijn eigen werk, zijn gedrag en de effecten daarvan voor anderen.
  2. Leersupervisie - Je wordt zelf gesuperviseerd in zestien sessies. Hierin ga je, met behulp van ervaringsleren en zelfsturing, op zoek naar nieuwe inzichten.
  3. Mastersupervisie - Je begeleidt (collega)supervisoren in hun leerproces tijdens een viertal sessies.
  4. Thesis - Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beroep van de coach door een eindwerkstuk te maken. Op deze manier verbind je de theorie met je eigen praktijk.