icon-avc

Toetsing door verschillende organisaties waarborgt onze kwaliteitCedeo
Ons bureau heeft een CEDEO-erkenning. De Stichting Cedeo onderzoekt de klanttevredenheid over onze dienstverlening. Elke twee jaar worden zowel de open trainingen als de incompany trajecten objectief geëvalueerd. Eind Juni 2014 is wederom een nieuwe evaluatieronde afgerond en zijn we wederom trots op het behaalde resultaat. Met het klant tevredensheids rapport 2014 komen we graag voor de dag. Desgewenst kunnen we eerdere rapporten ook verstrekken.


CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs)
De opleidingen Certified Professional Coach 1 en 2 zijn inhoudelijk getoetst en geregistreerd door het CPION. Daarmee is het een officiële registeropleiding. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).


 ICF (International Coach Federation)
De opleidingen Certified Professional Coach 1 en 2 zijn inhoudelijk getoets en geregistreerd door de ICF. Dit is een internationale beroepsorganisaties voor coaches (134 landen, 25.000 leden). Ook individuele coaches kunnen zich, na toetsing, laten certificeren op verschillende niveau's. De geaccrediteerde programma's krijgen het predikaat ACTP (Accredited Coaching Training Program).


EMCC/Nobco (European Mentoring and Coaching Counsil/Nederlandse Organisatie voor Beroepscoaches)
De opleiding Supervisie voor Coaches is de eerste Nederlandse Supervisie opleiding erkend door de EMCC. Het is de bedoeling dat in maart 2012 de opleiding Coachen voor Coaches (supervise voor coaches) ter toetsing wordt aangeboden aan de EMCC. Wij hopen dan ook deze opleiding te laten accrediteren. De geaccrediteerde programma's krijgen het predikaat ESQA (European Supervision Quality Award).