icon-avc
Home |
 • Kwaliteit En Certificering |
 • Onderscheidend vermogen

  Welke differentiële voordelen biedt de Associatie voor Coaching?


  De bron
  Als een thema populair wordt treedt er verwatering op. Dat is bij ons niet het geval. Wij hebben nog steeds de bron in huis. Het gedachtegoed is in de voorbije jaren verder ontwikkeld en uitgewerkt in een dozijn praktische boeken. De boeken van Willem Verhoeven zijn te vinden via deze link.

  Praktisch
  Onze trainingen zijn zeer praktijkgericht. We hebben weliswaar een goede theoretische onderbouwing, maar die theorie is in onze trainingen nooit hinderlijk aanwezig. Onze trainingen zijn vooral gericht op concreet handelen.

  Consistent
  Onze trainingsvormen kloppen met ons gedachtegoed. Aansluiten bij de gecoachte is een van de principes van coaching. Dat doen we door aan te sluiten bij het persoonlijk concept dat iedereen over het thema heeft. Van daaruit ontwikkelen we een gezamenlijk beeld voor de organisatie over coaching als managementstijl. Onze trainers zijn echte coaches.

  Managementervaring
  Veel managementtrainingen worden verzorgd door trainers die zelf nog nooit hebben leidinggegeven. Onze seniortrainers hebben zelf jarenlang leiding gegeven.

  Zeer ervaren
  Wij zijn het langst van alle bureaus in Nederland met coaching als managementstijl bezig en daar ook in gespecialiseerd. We hebben vele projecten in vele organisaties gedaan.

  Gecertificeerd
  Zowel onze opleidingen als onze trainers zijn gecertificeerd bij het CPION en de International Coach Federation (ICF).