icon-avc
Home | Ons team | Antoinette Donkers

Antoinette Donkers coacht kinderen en jongeren

Antoinette Donkers   PCC

Antoinette Donkers (1958) begon, na de pedagogische academie, als groepsbegeleidster op het Instituut voor doven. Hierna werkte ze als adjunct-hoofd op een orthopedagogisch kinderdagcentrum en sinds 1999 als leraar/remedial teacher/intern begeleider op een school voor Speciaal Onderwijs. Naast haar baan volgde ze meerdere onderwijsspecialisaties en de opleiding voor Certified Professional Coach van de Associatie voor Coaching. In het voorjaar van 2013 is ze, naast haar baan in het Speciaal Onderwijs, gestart als zelfstandige coach.

Van intern begeleider naar coach
Als intern begeleider op de Franciscusschool heeft Antoinette zichzelf ontwikkeld tot een authentieke, resultaatgerichte coach. Ze heeft veel ervaring opgedaan in het individueel coachen van werknemers. Door individuele coaching krijgen werknemers weer inspiratie en komen tot persoonlijke en professionele groei, o.a. de leerkrachtvaardigheden verbeteren en gedragsproblemen verminderen.
Kinderen en jongeren coacht en begeleidt Antoinette zodanig dat zij zelfstandiger worden en hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen, plezier, energie en komen tot een positieve ontwikkeling.
In contacten met ouders/verzorgers werkt Antoinette vanuit dezelfde coachende begeleidingsstijl, ook op dit gebied heeft ze veel ervaring en deskundigheid opgebouwd. De opleidingen en het gedachtegoed van de Associatie voor Coaching blijken perfect aan te sluiten. Antoinette is aangesloten bij de International Coach Federation (ICF) en gecertificeerd als Professional Certified Coach.

Vertrouwen in persoonlijke kracht
Antoinette is ervan overtuigd dat mensen de sleutel tot persoonlijke en professionele groei zelf bij zich dragen. Een individueel coachtraject biedt de mogelijkheid om op een unieke manier in je eigen spiegel te kijken. Mensen komen tot inzichten, worden zich bewuster van hun  persoonlijke ideeën, overtuigingen en drijfveren. Mensen nemen verantwoordelijkheid, zetten stappen, krijgen weer plezier, energie en zelfvertrouwen.
Dit proces mogen begeleiden, is wat haar boeit en waar ze het voor doet!

Meer weten
Wil je werken aan je eigen professionele en/of persoonlijke ontwikkeling? Heb je hulp nodig voor de begeleiding van een kind of jongere?
Voor meer informatie en/of een oriëntatiegesprek stuur je rechtstreeks een mailtje naar antoinetted@kpnmail.nl