icon-avc

Onderzoeksgroep: Coaches halen winst uit onderzoek! 


De wetenschap heeft coaching ontdekt als serieus onderzoeksonderwerp. Dit blijkt o.a. uit de explosieve groei van het aantal wetenschappelijke publicaties op dit gebied. Inmiddels zijn er bijna 1.500 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, waarvan de helft in de afgelopen vijf jaar.

Coachen is nog een jong vakgebied. Er valt nog veel te ontdekken. Of je nu zelf onderzoek gaat uitvoeren of externe onderzoeken moet beoordelen, er valt nog veel te leren!

Coaches kunnen winst halen uit onderzoek door nieuwsgierig te zijn, door praktijk en theorie samen te brengen in 'die' onderwerpen die hen boeien. Je doet niet alleen theoretische kennis op, maar je leert ook meteen om deze effectief toe te passen. Dit project biedt je basiskennis van methodieken van onderzoek en analyse en zorgt ervoor dat je als professional een serieuze gesprekspartner bent op het gebied van onderzoek.

Na het afronden van de cursus kun je een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan maken, zelf gegevens verzamelen, bijdragen aan onderzoeken van wetenschappers en studies van anderen kritisch beoordelen. En bovenal, je leert dit onderzoek toegankelijk te maken voor de lezer.

Jouw resultaat m.b.t. onderzoek:

  • Je leert een kleinschalig onderzoek op te zetten;
  • Je leert gegevens uit onderzoeken interpreteren;
  • Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden.

Jouw resultaat m.b.t. rapportage:

  • Je leert te schrijven voor de lezer en je kunt heldere rapportages opstellen;
  • Je publiceert jouw onderzoek samen met andere onderzoekers in een 'eigen' boek;
  • Dit boek zal worden aangeleverd bij de Nobco en meedingen naar de jaarlijkse thesisprijs.

Jouw resultaat m.b.t. het vermarkten van onderzoek:

  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van coaching;
  • Je presenteert jouw onderzoek tijdens een professionaliseringsavond voor vakgenoten.

Voor meer bijzonderheden kun je de brochure downloaden.
Precieze data zijn op dit moment nog niet bekend.