icon-avc
Home |
 • Professionalisering |
 • Transactionele Analyse

  Transactionele Analyse voor Coaches 


  Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie (tevens therapeutische behandelmethode) zoals deze halverwege de twintigste eeuw is ontwikkeld door Eric Berne, een Canadese psychiater. TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens “besluiten” neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten bepalen het denken en handelen van mensen en zijn daarmee van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop. Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben. Deze verzameling van besluiten wordt in TA aangeduid met de term: “script”.

  Een ander belangrijk begrip binnen TA is “egoposities”. TA onderscheidt drie egoposities die in elke persoon verenigd zijn: de Ouder, het Kind en de Volwassene. Vanuit deze posities vindt interactie met de ander plaats. Streefdoel voor elk mens zou moeten zijn om zoveel mogelijk te interacteren vanuit de positie van de Volwassene. Binnen TA zijn therapeut en cliënt erop gericht scripts en egoposities te analyseren, waarna de mogelijkheid ontstaat om (indien gewenst) te komen tot verandering van de gedragspatronen. Het denkkader van de Transactionele Analyse is ook voor coaches een krachtig hulpmiddel om de cliënt bij dit proces te begeleiden. Een van de belangrijkste doelen in een coachingsrelatie is immers dat de cliënt zich bewust wordt van en inzicht krijgt in patronen die zijn/haar gedrag (mede) bepalen en ideeën en acties ontwikkelt die kunnen leiden tot verandering (of soms juist: bestendiging/versterking) van bestaande gedragspatronen. Met andere woorden: de cliënt neemt een “herbeslissing” m.b.t. zijn bestaande gedragspatronen. In TA-termen: hij/zij herschrijft het script.

  Hoe volwassen wil je zijn?....

  Doelen en resultaten

  Deze tweedaagse opleiding Transactionele Analyse voor coaches is erop gericht om coaches kennis te laten maken met dit denkkader. Daarnaast verwerven de deelnemers vaardigheid om vanuit dit denkkader coachend te werken met cliënten. Om dit te kunnen is het van belang dat de coach ook zicht heeft op hoe principes uit het denkkader van de Transactionele Analyse een rol spelen in zijn/haar eigen denken en handelen. En hoe het een en het ander in de loop van het eigen leven is ontstaan. Daarom zal in deze tweedaagse reflectie hierop een belangrijke insteek zijn. Dit vraagt van deelnemers een open houding en bereidheid om ook zichzelf onder de loep te nemen.

   

  Persoonlijke Educatieve punten / Continuing Coaching Eduction point

  Na afronding van deze opleiding ontvang je een deelname certificaat voorzien van Continuing Coaching Education (CCE) punten. Voor deze opleiding ontvang je 6 Core Competence punten en 3 Resource Competence punten. Daarnaast ontvang je 4 door de NOBCO erkende PE punten.